Hoppa直到Huvudinnehåll.

Bolagsstämma.

额外的Bolagsstämmai husqvarna ab(公告)Dent 23 Oktober 2020

Den ExtraBolagsstämmanägerrumfredag​​en den 23 Oktober 2020. IngaAktieägareKommeratt kunna deltapåstämmanpersonligen eller Genum onmomom ammud。

AktieägareSomÖnskardeltaVidÅrsstämmaSka:

  • VaraInfördiiNav Euroclear瑞典ABFördaAktiebokenTorsdagen Den optober 2020,OCH
  • Anmälasig senast Torsdagen den 22 oktober 202020。Utövandetavrösträttiiluighet medpoströstningsförfarandetkommer att betraktas som en ananmälanfrånaktieägarenom attta istämman。

AktieägareSOMGenom Bank EllerAnnanFörvaltareLåtitFörvaltarregistrera新浪AktierMåsteIllfälligtRegistreraaktierna i Eget namnföratfådeltaiiStämman。DÅIDNA注册SKA VARAINFÖRDENINGEN19 oktober 2020MåsteAKTIEÄGARENI GODTIDFöredannaDAGEGATRATFÖRVALTARENGEOMFÖRSÅDAN注册表。

Instuktionerförpoströstntnochfrågor

  1. Årsstämmankommerattägarumfredag​​en den 23 oktober 2020. IngaAktieägare,监察埃尔和A和Reparea Personer Kan Dock Delta Personligen。
  2. AktieägareKommerendast attat kunna deltapåÅrsstämmangenomatiförvägröstapåförslagenpåstämmansamt skickaflogor to the Bolaget。SeNedanFörMer的信息。

poströstning.

POSTRÖSTINGKommeratt kunnagenaomförasfrånoch med弗雷德曼德·德纳州2020年9月18日至Och Med Torsdagen Den 22 Oktober 2020.AktieägarenKanRöstaIFörvägPånågotAvföljandeSätt:

  1. RöstningPåWebbplatsen:Med Bank-IdHär中的Logga
  2. 通过电子职位röstningKanGöras基因组Att Fylla IFörhandsröstningsformuläret.,och sedan skickaformulärettotightföljandee-postadressgeneralmeetingservice@euroclear.eu.
  3. Vanlig帖子:RöstningKanGöras基因组Att Fylla IFörhandsröstningsformuläret.,Och Sedan SkickaFormuläret直到Husqvarna Ab,C / O Euroclear Sweden Ab,Box 191,101 23斯德哥尔摩。

Röstningsformuläret,Tillsammans Med BifogadBehönrighetsdokumentation,MåsteVaraHusqvarnaTillhanda Senast Torsdagen Den 22 Oktober 2020.RösterSom Mottages Scare Kommer AttBortssfrån。

FÖRAKTIEÄGARESOMÖNSKARTELTAGENOMFEFLMÄKTIGAT议员,DVS。PoströstningellerFrågorPåupdragavaktieägarenfullmaktsformulär.。AktieägareSomDeltar GenomBefullmäktigatombudmåsteSkicka在FullmaktsformuläretTillsammans MedPoströsten。

FörEmemuellaFrågoromPoströstningsförandet,Kontakta Euroclear Sweden AB,Telefon 036 14 70 10,Vardagar KL。09:00-16:00。

弗洛尔

FRÅGOR直到贝加佩特·奥兰登PåDagordningeni SambandMedÅrsstämmankan skicickas直到Husqvarna fram to to och med tisdagen den 13 oktober 2020.AktieägareSomVillställaFölgorKanGöradránGöradretPånågotAvFöljandeSätt:

  1. E-POST:弗雷戈尔Kan Skickas通过电子邮件直到Följande电子保后服res@husqvarnagroup.com.
  2. Vanlig Post:FrågorKanSkickas直到Husqvarna AB,“ExtraBolagsstämma2020”,Box 7454,103 92斯德哥尔摩。

AktieägarenMåsteNAMN,人 - 埃尔组织组织Nammer och postadressföratfråganska besvaras。aktieägarenbörocksåange sin电子保镖och telefonnummer。

Frågor起价aktieägarna马斯特公顷kommit Husqvarna的tillhanda senast tisdagen窝13十月2020 OCH kommer ATT besvaras OCH publiceras senastsöndag窝18十月2020 Svaren kommer ATT finnastillgängligaHOS bolaget,Husqvarna的AB,Regeringsgatan 28,111 53斯德哥尔摩OCHPåbolagets webbplats,www.equusblankets.com/sv/bolagsstamma.,Och Kommer Att Skickas Till到AktieägarenFörutsättningTATAKTIEÄGARENS地址ÄRKÄNDAVBOLAGETELLERILLINGAHÅLLSAVAKTIEÄGARENTillsammans MedFrågan。

Årsstämma2019.

2020-09-18

ÅrsstämmanFörHusqvarnaBhHöllsTisdagenDen 2019年4月9日。16:00 I Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen15ijönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.
介绍

Årsstämma2017.

2020-09-18

ÅrsstämmanFörHusqvarnaabHöllsTisdagenDen 4月4日2017年4月4日KL 16:00 i Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen15,Jönköping。

kiallse.
kiallse.
Protokoll.
介绍

Årsstämma2016.

2020-09-18

Årsstämmai husqvarna ab(公告)Ägde朗姆尼亚州诺斯丹尼斯·2016年4月6日,KL 16:00 i Elmia Kongress Och Konserthus,Elmiavägen15ijönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.
kiallse.

Årsstämma2015.

2020-09-18

Årsstämmanförushvarnaabhöllsklockan 16:00 Tisdagen Den 2015年4月21日PåKulturhuset斯普拉,Kulturgatan 3 IJönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.
介绍

Årsstämma2014.

2020-09-18

Årsstämmani husqvarna ab(公告)Hölls挺直处10月10日2014年4月10日KL.16:00 I Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen15IJönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.
介绍

Årsstämma2013.

2020-09-18

Årsstämmani husqvarna ab(publy)hölls挺直处的4月11日2013年4月11日kl.16:00 i Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen15iJönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.

Årsstämma2012.

2020-09-18

Årsstämmaihusqvarnaab(公告)Ägderum onsdagen den 28 Mars 2012 KL 16.00 I Aulan,HögskolanFörLärandeoch kommunikation,Hus H,Gjuterigatan IJönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.
介绍

Årsstämma2011.

2020-09-18

Årsstämmaihusqvarnaab(公告)Ägderumonsdagen den 4 maj 2011 kl。16:00 I Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen15ijönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.

Årsstämma2010.

2020-09-18

Årsstämmani husqvarna ab(公告)ägderumtisdagen den 27 2010年4月27日kl。16.00 I Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen15IJönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.

Årsstämma2009.

2020-09-18

Årsstämmani husqvarna ab(公告)Ägde朗姆酒托尔斯DagenDen 23 4月23日kl。16.00 I Elmia Kongress Och Konserthus,Hammarskjöldsalen,Elmiavägen,Jönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.

Årsstämma2008.

2020-09-18

ÅrsstämmanFörHusqvarnaab(公共发布)HöllsDen2008年4月23日I Elmia Kongress-Och Konserthus,Elmiavägen11,jönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.
介绍

Årsstämma2007.

2020-09-18

Husqvarna ab:sÅrsstämmaägderumtorsdagen den 19九年4月19日I Elmia Kongress-Och Konserthus,Elmiavägen11,Jönköping。

kiallse.
REATERAD信息
Protokoll.

Bolagsstämma.

ÅrsstämmanÄR贝加特HögstaBeslutande器官。

I扩大Med Med Den Svenska AktiebolagslagenHålsÅrsstämmanihusqvarnaabÅrligensenast sexmånaderefterföregåenderäkenskapsårsutgångshoomförsvanligtvis imars eller 4月。

Envigt Husqvarna ab:博克布德宁斯卡拉斯Årsstämmahållasihönköpingelleri i斯德哥尔摩,艾文统计德罗德·哈莱蒂特Kallelsen TillÅrsstämman(Som特定的基准,平台,Dagordning等)SkaOffentliggörasMinst Fyra Veckor OchHögst性爱veckorföreÅrsstämman。Kallelsen Publiceras I Svenska Dagbladet Och I后OCH Inrikes Tidningar,Samt Som PressMeddelande OchPå冰球韦伯www.equusblankets.com/agm。

Aktieägareofärfinördaiaktiebokenpåavstämningsdagenoch plus deltavidÅrsstämmanmåsteanmäladiantbillaget。AktieägareSomärVertpersonerKan DeltaIårsstämman人物埃尔通过监察队。aktieägaresomföreträdsav eTTMOMBUD,Inklive AllaAktieägareSOMÄRJURIDISKA人员,MåsteUppvisa en Giltig Fullmakt och Annan Dokumentation SomKrävs我上帝TidFöreÅrsstämman。Detta Tillsammans MED信息Tillanhahållenav Euroclear瑞典AbgöretMöjligtFörBolagetAttSammanställaenAktiebokÖverdöverdöverdortigade。EfterSammanställningenSändsRöstkortUT Ton Till到SamtligaAktieägareSomÖnskardeltaiTämmmaneller,直到DerasUtseddaFöreträdare。RöstkortenÄRBevisPåRösträttenochfungerarävensomInträdesbiljett,直到Årsstämman。